top of page

CAMPAGNE

MANAGEMENT

Bij een effectieve marketing campagne worden verschillende marketing tools en middelen ingezet om een vooraf bepaald doel te bereiken. Hierbij ligt de uitdaging om de juiste boodschap, via de meest optimale kanalen, op het juiste moment naar de juiste doelgroep te communiceren.

Wanneer dit goed gemanaged wordt kan bijvoorbeeld de brand awareness vergroot worden, een lancering van een product of dienst onder de aandacht worden gebracht of de conversie een boost krijgen. Daarnaast zijn campagnes niet altijd op de consument gericht en worden ze ook ingezet om bijvoorbeeld nieuw personeel te rekruteren. 

VAN A TOT Z

GK BRANDING heeft veel ervaring in het managen van campagnes en staat klaar om jouw campagne van A tot Z te begeleiden.

Bij een optimale campagne komen veel verschillende expertises samen en zal er gebruik worden gemaakt van kennis en data binnen de organisatie dan wel van derde partijen.

BRIEFING

Bij de (creatieve) briefing wordt de doelstelling met bijbehorende target doelgroep geformuleerd. 

Ook zal hierbij de 

kernboodschap 

omschreven worden. 

BUDGET

Het budget zal niet alleen vooraf vastgelegd worden maar ook tijdens de 

campagne zal dit budget constant bewaakt worden en waar mogelijk geoptimaliseerd. 

MANAGEMENT

Tijdens het managen van de campagne worden alle partijen gebriefd, 

begeleid en bijgestuurd. Ook zal de benodigde media worden ingekocht en de 

resultaten gemonitord.

ANALYSE

Na afloop van de campagne zal een analyse uitwijzen

of de vooraf bepaalde doelstellingen zijn behaald. Verder zullen de belangrijkste learnings voor volgende campagnes worden bepaald.

bottom of page